۱۳۹۷-۱۲-۰۷
مدیریت علم و فناوری رضوی
مدیریت علم وفناوری: این مدیریت وظیفه راهبری و پایش موسسات علمی آستان قدس رضوی، سازماندهی ارتباطات و همکاریهای علمی مورد نیاز و پشتیبانی علمی از اقدامات و فعالیت های علمی آستان قدس را بر عهده دارد. برخی از ماموریت های این مدیریت به شرح ذیل میباشد: 1. تدوین سیاست‌های علمی و فناوری آستان قدس رضوی و ارزیابی مستمر برنامه‌ها در مسیر تحقق اهداف و سیاست ها در سطح استان قدس رضوی و موسسات تابعه 2. تعیین اولویت های آموزشی پژوهشی و فناوری در چارچوب سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی 3. برنامه ریزی سازماندهی و نظارت بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فناوری آستان قدس رضوی 4. به روزرسانی ساختار های آموزشی پژوهشی و فناوری 5. راهبری و حمایت از کلیه مراکز علمی آستان قدس رضوی 6. ایجاد و تقویت ارتباطات فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی بین المللی در داخل و خارج کشور در زمینه علم و فناوری در چارچوب سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی 7. ایجاد شبکه نخبگان و دانشمندان رضوی به منظور بهره‌گیری از توان تخصص آنان در پیشبرد ماموریت ها و وظایف معاونت و مراکز علمی آستان و مشارکت فعال در طرح خادمین علمی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید